Kiến Thức Pháp Luật

Thủ tục đăng ký mô hình kinh tế trang trại như thế nào?

– Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho cá nhân, hộ gia đình trong thời

Làm thủ tục cho thuê đất nông nghiệp như thế nào?

– Thời gian thực hiện không quá 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, không thể thời gian thực hiện nghĩa

Yếu tố chính trong bản cam kết thương hiệu (Franchise Agreement)

Hy vọng các doanh nghiệp Việt cần có sự chuẩn bị kĩ từ bây giờ để có thể đem thương hiệu Việt nhượng quyền phát